Glädje — En känsla du lätt kan väcka till liv

Att känna glädje, eller faktiskt — lära sig att glädjas — är någonting vi alla kan testa på. 

Orden glädje och tacksamhet är väldigt närbesläktade. 

När vi känner tacksamhet för något t.ex. att min onda tå läkt, eller att jag får friskt vatten bara genom att vrida på en kran, att höra en fågel sjunga en trudelutt, att se en liten solstråle visar sig, att hitta hårspännet som varit borta, när jag städar få syn på ett fotografi som får mig att le. 

Då känner jag personligen både tacksamhet och glädje. 

Även när livet upplevs som skit, för det gör det ibland för oss alla. Ta dig en titt och se om det inte finns något runt dig du kan känna tacksamhet inför och känslan av glädje kanske ”smyger” på dig och gör dig gott! 

Vänligen,
Louise Lindell